کمیسیون مسئله ارمنی در آمریکا کمپین جمعآوری امضای خود برای حمایت از آرتساخ و ارمنستان را آغاز کرد

730


کمیسیون مسئله ارمنی در  آمریکا    کمپین جمعآوری  امضای           را آغاز کرد  و  در نامه خود   خطاب به از  دولت جدید بایدن-هریس   درخواست حمایت از  آرتساخ  و ارمنستان  کرده است.در   نامه  خطاب به  وزیر امور خارجه و وزیر دفاع بر شدت بحران ناشی از تجاوزات آذربایجان و ترکیه تأکید       و تعدادی از اولویت های منطقه ای را برای سیاست ایالات متحده مطرح  می شود .

 سخن در مورد  ارائه کمک های اضطراری توسط ایالات متحده است  به مردم آرتساخ برای بازسازی از جوامع خود می باشد.. علاوه بر این ، از سرگیری مشارکت ایالات متحده در جستجوی یک توافق منطقه ای پایدار مبتنی بر حق اساسی تعیین سرنوشت ، که از امنیت آرتساخ  محافظت می کند ، به جلوگیری از جنگ جدید کمک می کند.

 در این نامه بر لزوم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم  آرتساخ از سوی  ایالات متحده   و نقش  ایالات متحده به عنوان طرف های قانونی در مذاکرات ، آزادی فوری  اسیران  ارمنی   ، اعمال تحریم ها علیه رهبران ارشد آذربایجان و ترکیه ،     توقف کمک های ایالات متحده به باکو     ، کمک های ایالات متحده به توسعه اقتصادی ارمنستان و کمک به ارمنی های  آرتساخ  و همچنین به رسمیت شناختن رئیس جمهور بایدن از نسل کشی ارامنه  تاکید می شود.Source link