تشویق و استقبال از بازگشت مردم به آرتساخ در مرکز توجه دولت قرار دارد – رادیوی عمومی ارمنستان

460


آرتاک بیگلریان مشاور ریاست جمهوری آرتساخ روز گذشته اعلام کرده است که در حال حاضر تعداد افرادی که در آرتساخ سکونت دارند به 110-105 هزار نفر می رسد. وی افزود که حدود 40-35 هزار اهل آرتساخ هنوز در ارمنستان بسر می برد. به گفته آقای “بگلاریان”، بر اثر چنگی که آذربایجان علیه آرتساخ آغاز کرد، بیشتر از 10 هزار نفر بی خانمان مانده اند و این مشکل توسط دولت آرتساخ حل شده است. وی در ادامه گفت:در حال حاضر، یکی از اولویت های دولت آرتساخ تشویق و استقبال از مردم برای بازگشت به آرتساخ می باشد.Source link