فروش کالاهای ترکیه کماکان ممنوع خواهد بود

565

پس از جلسه دولت ، واهان کروبیان سرپرست وزارت اقتصاد به خبرنگاران گفت که موضوع باز شدن مرز با ترکیه هنوز در دستور کار نیست.

به گفته وزیر ، پیشبینی می شود دولت ممنوعیت واردات کالاهای ترکیه را تمدید کند.

“و به احتمال زیاد ما ممنوعیت فروش را افزایش خواهیم داد. به عبارت دیگر ، مهم نیست که چه زمانی وارد شده است ، ما همان هستیم ، فروش را نیز محدود خواهیم کرد ، زیرا آنها قادر به وارد کردن آن از طریق جاده های خاص هستند. و باید کمی محدودیت ها را زیاد کرد. کروبیان گفت: “هنگامی که یک تصمیم اقتصادی در سطح سیاسی برای بازگرداندن روابط متقارن اتخاذ شد ، در این صورت سعی خواهیم کرد که اقتصاد ما حتی الامکان از سیل کالاهای ترکیه محافظت شود.”