کارفور ارمنستان فعالیت های خود را در ارمنستان گسترش می دهد

799

واهان کروبیان سرپرست وزارت اقتصاد و واچه آرسن مدیر عامل شرکت کارفورارمنستان  درباره یک برنامه سرمایه گذاری جدید گفتگو کردند. وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان در این باره اطلاع می دهد.

فقط در اولین سال اجرای چهار سال برنامه توسعه پایدار ، 10 سوپرمارکت “مناسب” در ایروان افتتاح می شود.

تمام محصولات تولیدی ترکیه که قبلاً در سوپرمارکت های “کارفور ارمنستان” ارائه شده بودند ، با محصولات ارمنی-اروپایی جایگزین شده اند.