هویت شخصی که پوسترهای بلوک “ارمنستان” را سرقت و آسیب رسانده است مشخص شده است

479

[featured_img]

جامعه:

هویت شخصی که پوسترهای بلوک “ارمنستان” را سرقت و آسیب رسانده است مشخص شده است

در تاریخ 5 ژوئن ، اداره پلیس آراگاتس گزارشی دریافت کرد که پوسترهای نصب شده روی دیوار ساختمان فرماندهی روستای Tsaghkahovit اتحاد Hayastan بین ساعت 22:00 در تاریخ 4 ژوئن تا 09:00 در 5 ژوئن به سرقت رفته است.

در همان روز ، گزارش شد که برخی از پوسترهای ستاد مرکزی بلوک “حیستان” در روستای آلاگیاز به سرقت رفته و برخی دیگر نیز آسیب دیده اند.

به لطف اقدامات مأموران اداره پلیس آراگاتس ، هویت شخصی که پوسترها را خراب یا سرقت کرده بود ، مشخص شد. مظنون 32 ساله به بخش احضار شد و در آنجا اظهارات اعتراف کرد.
سرقت پیدا شد

Source link