3460 شهروند آرتساخ در ماه مه با اتوبوس های رایگان از ایروان به مقصد استپاناکرت حرکت کردند

551

جامعه:

2021 اتوبوس رایگان از ایروان به استپاناکرت. در ماه مه ، 3460 نفر از شهروندان آرتساخ به آرتساخ رفتند که 87 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شد. ستاد اطلاع رسانی آرتساخ در ارمنستان در این باره اطلاع می دهد.

لطفاً مطلع شوید که مینی بوسهایی که به آرتساخ می روند در همان حالت کار می کنند.

 

Source link