باکو سرباز اسیر شده را بازگرداند

615سیاست

باکو سرباز اسیر شده را بازگرداند

وزارت دفاع آذربایجان اعتراف کرد که آرتور کاتانیان ، یکی از نیروهای نیروهای مسلح RA که در 8 ژوئن دستگیر شد ، گم شد. اطلاعات توسط TASS گزارش شده است.

در ابتدا مشکوک شد که وی عضوی از یک گروه خرابکار نیروهای مسلح RA است.

طرف آذربایجانی اظهار داشت که کاتانیان قبلاً به طرف ارمنستان بازگشته است.

ما قبلا گزارش دادیم، که در 8 ژوئن ، سرباز قراردادی واحد نظامی N نیروهای مسلح RA ، خصوصی A کاتانیان به دلیل مه گمشده خود را در منطقه ای تحت کنترل نیروهای مسلح آذربایجان یافت.

Source link