فیلیپ ریکر با زنان جامعه مدنی ، تجارت و رسانه ها دیدار کرد

657سیاست

فیلیپ ریکر با زنان جامعه مدنی ، تجارت و رسانه ها دیدار کرد

فیلیپ ریکر سرپرست سرپرست معاونت وزیر خارجه ایالات متحده با شخصیت های جامعه مدنی ، بازرگانان و رسانه ها دیدار کرد. سفارت ایالات متحده در ارمنستان در این باره اطلاع می دهد.

در این بیانیه سفارت آمده است: “ریكر سرپرست معاونت وزیر امور خارجه با زنان جامعه مدنی ، تجارت و رسانه ها ملاقات كرد تا از فرصت ها و چالش ها و همچنین مواضع آنها در مورد مسائل روز جامعه ارمنستان مطلع شود.”

Source link