آذری ها روستاییان ارمنی را که در قلمرو آنها ظاهر شدند ، آزاد کردند

510آذری ها روستاییان ارمنی را که در قلمرو آنها ظاهر شدند ، آزاد کردند

در تاریخ 12 ژوئن ، در حین کارهای کشاورزی در روستای طغ ، منطقه سیونیک ، در مرز با آذربایجان ، دو نفر از ساکنان روستاهای منطقه با تراکتورهای خود پس از بی نظمی در خاک آذربایجان یافتند.

اندکی پس از حادثه ، روستاییان پس از مذاکره با نیروهای حافظ صلح ارمنستان و صلحبانان روسی و ارتش آذربایجان آزاد شدند و ماشین آلات کشاورزی نیز پس داده شد.

وزارت دفاع:

Source link