افراد ناشناس از طرف مدافع حقوق بشر از مردم می پرسند که چه کسی را انتخاب می کنند … زنگ خطر. هشدار:

568جامعه:

افراد ناشناس از طرف مدافع حقوق بشر از مردم می پرسند که چه کسی را انتخاب می کنند … زنگ خطر. هشدار:

آرمان تاتویان ، نماینده دادستان ، در صفحه فیس بوک خود نوشت …

افراد ناشناسی از طرف مدافع حقوق بشر به مردم نزدیک می شوند و می پرسند به کدام نیرو یا شخص سیاسی رای می دهند.

دفتر مدافع حقوق بشر امروز چنین تماس هایی را دریافت کرده است.

ما به همه شهروندان اطلاع می دهیم که افراد مذکور یا سوالات آنها هیچ ارتباطی با نهاد مدافع حقوق بشر ندارد ، به ویژه اینکه مدافع اصلاً چنین اختیاری ندارد. این افراد فقط با تقلب از اختیارات م ofسسه استفاده می کنند.

بنابراین ، ما از همه می خواهیم که چنین سوالات جعلی را نادیده بگیرند یا به هیچ سوالی پاسخ ندهند.

Source link