اولین فرزند ادگار ایگیتان به دنیا آمد. این زوج انتخاب جالبی از نام خود انجام دادند – اخبار ارمنستان

694


اولین فرزند بازیگر ادگار ایگیتیان امروز متولد شد. آنها به جنسیت کودک پی بردند ، اما آن را تا آخرین لحظه مخفی نگه داشتند.

همسرش لوسین پسری به او هدیه داد که نام او را لئون گذاشتند.

16.06.21 تولدت مبارک پسرم ، لئون ایگیتیان. این بازیگر نوشت: “متشکرم که وارد زندگی من شدید”.


Source link