آشوت غازاریان پس از عملیات “حیاط ما … 25 سال بعد “در تیراندازی است

974

آشوت غزاریان بازیگر این ماه جراحی شد. این بازیگر با اشاره به اینکه اکنون احساس خوبی دارد ، عکسی را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد.

“پیروان عزیز من ، من از همه کسانی که نگران سلامتی من بودند ، قدردانی عمیق خود را دارم. این بازیگر نوشت: “برای همه شما آرزوی سلامتی دارم”.

آشوت غزاریان هم اکنون در حال فیلمبرداری “حیاط ما … 25 سال بعد »در فیلم. ما عکس هایی را از منطقه تیراندازی ارائه می دهیم.

Source link