“من از خدا خواستم پسر دیگری به من بدهد و نام او را آدم بگذارد.” نامه دی جی اسموک به مادر آدام ساهاکیان ، که برای دومین بار پدر شد – اخبار ارمنستان

889

دیجی اسموک 3 ماه پیش برای دومین بار پدر شد. همسر او ، گایانه ، به خاطر قهرمان جنگ آوریل ، اسام ساهاکیان ، نام فرزند خود را آدام گذاشت.

مادر آدام ، گایانه آنتونیان ، نامه اسموک به او را منتشر کرد.

“وقتی در ماه آوریل ، آدم همه ما را دیدم ، نگاهش ، چشمانش ، یک پسر ارمنی واقعی ، از خدا خواستم که یک پسر دیگر داشته باشد (من قبلاً یک پسر داشتم) و اسم او را آدم بگذاری. هر وقت به این فکر می کردم آرزوی آن لحظه را داشتم و خدا آن لذت را به من می داد. سه ماه پیش من یک پسر داشتم و او را به اسم پسرت نامگذاری کردم. دی جی نوشت: “وقتی از من پرسیدند چرا آدم ، من با افتخار به افتخار همه ما آدم می گویم.”

Source link