آنی بایاتیان ، متواضع “Vervaratsner” ، برای سومین بار مادر شد – اخبار ارمنستان

623


آنی بیاتیان بازیگر زن که با شخصیت خود در پروژه طنز “Vervaratsner” بیشتر تحت تأثیر تماشاگران قرار گرفت ، برای سومین بار مادر شد.

آنی اخبار را در صفحه فیس بوک خود به اشتراک گذاشت و نوشت … “مامان بار سوم”. این نوزاد دیروز ، در تاریخ 20 ژوئن به دنیا آمد. آنی و شوهرش یک پسر داشتند.

لازم به ذکر است که آنی دارای 2 دختر است ، ویولا 15 ساله و لیا 5 ساله.

Source link