تغییر شخصیت سونا یسایان و واکنش گریگ – اخبار ارمنستان

599


رقصنده سونا یسایان عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد ، جایی که خود را با تغییر چهره معرفی کرد. سونا خود را با موهایی سبک نشان داد.

همسرش ، گریگ گورگیان ، طنزپرداز ، با اظهار نظر در مورد “WOW” به انتشار سونا واکنش نشان داد.

لازم به ذکر است که ابزارهای مدرن امکان ایجاد چنین تغییراتی را برای چندین ساعت فراهم می کنند.

تغییر شخصیت سونا یسایان و واکنش گریگ – اخبار ارمنستان

Source link