عکس و دسیسه جدید لیلیت هوانسیان مربوط به رابطه جنسی کودک – اخبار ارمنستان

1307


خواننده لیلیت هوانسیان عکس جدیدی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن بر وضعیت زیبایش تأکید شده است.

لیلیت و آهنگساز ، وهرم پطروسیان در انتظار فرزند اول خود هستند. آنها هنوز جنسیت کودک را فاش نمی کنند.

این خواننده بارداری را با موهای رنگ صورتی اعلام کرد ، اکنون او خود را با موهای آبی نشان می دهد ، بنابراین سعی دارد دسیسه های مربوط به جنسیت کودک را حفظ کند.

راستی. لیلیت و وحرم امسال دهمین سالگرد ازدواج خود را جشن می گیرند.

Source link