“تماس چشمی شخصی تر است” سری عکس های جدید ژانا بوتولیان – اخبار ارمنستان

637


ژانا بوتولیان بازیگر زن ، عکس های جدیدی از مجموعه عکس های تابستانی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

این بازیگر زن در کنار یکی از عکس ها نوشت: “نباید از آنچه می توانید بدست بیاورید.”

کنار عکسهای دیگر ، جانا نوشت “تماس چشمی یک روش شخصی تر از کلمه تماس است.”

Source link