دلیل انتقال مشاغل خود به ایالات متحده ، بدهی های به موقع بدهکار ، عدم همکاری با کریستینا یگویان ، میران تساروکیان – اخبار ارمنستان

153

Tert.am زندگی:مجموعه مصاحبه های ویدیویی را از سر می گیرد ، که از این پس تحت عنوان LifeRoom ارائه می شود.

اولین مهمان فصل جدید آرمن پطروسیان ، منچ است که این روزها در ارمنستان به سر می برد ، اما اکنون در آمریکا زندگی می کند. ما با او در مورد انتقال به ایالات متحده ، فروش خانه اش در آنجا ، داشتن دو تجارت ، روابط تجاری نمایشی ، توقف تولید با كریستینا یقویان و میران تسارویوكان با او صحبت كردیم.

این که منچ از خانواده ای متمول است ، در آن زمان بدهی هایی داشت که من در صحبت هایمان صادقانه صحبت کردم.

https://www.youtube.com/watch؟v=kiBhLxv4dzI:

لباس توسطWhite_Store_Armenia

گریم توسط Aga Image Studio

آرایشگری توسط استودیوی تصویر آگا

Source link