ویک دارچینیان و جاواهر یقیکیان پسر پسر متولد شد … وی به احترام پدرش ویک نامیده شد – اخبار ارمنستان

269


ویک دارچینیان ، قهرمان جهان از نظر سازمان های مختلف بوکس حرفه ای ، و جواهر یقیکیان ، تهیه کننده ، فیلمنامه نویس و نویسنده برنامه “من هستم” در تلویزیون مرکز ، دیروز پدر و مادر شدند.

این مطلب در صفحه فیس بوک برنامه “من هستم” نوشته شده است.

به درخواست مادر ، این نوزاد به نام پدرش ویک نامگذاری شد.

این زوج در اول اکتبر سال 2020 ازدواج کردند.

Source link