عکس جدید از تعمید پسر میران و آرپی – اخبار ارمنستان

105

میران تساروکیان خواننده عکس جدیدی از مراسم تعمید رابرت ، پسر آرپی گابریلیان و بازیگر خود ، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

وی در کنار عکس نوشت: “خدا از همه بچه ها محافظت کند”.

لازم به یادآوری است که میهن و آرپی پسرشان را در 1 سالگی غسل تعمید دادند. وی توسط کلیسای سنت شوغاکات در اچمیادزین ، جایی که آنها ازدواج کرده بودند ، انتخاب شد.

پس از غسل تعمید ، این زوج در یکی از مراکز تفریحی ایروان مهمانی بزرگی برگزار کردند که تعداد زیادی مهمان در آن شرکت کردند. در همان روز ، میران و آرپی مراسم خلال دندان کودک را ترتیب دادند. رابرت کوچک حرفه فوتبالیست را انتخاب کرده بود.

Source link