“دنیای من دیگر کامل نیست!” پست گایانه اسلمازیان به یاد برادرش – اخبار ارمنستان

182


گایانه اسلمازیان بازیگر ، مجری برنامه عکسی با برادر فقید خود را در صفحات شبکه های اجتماعی خود منتشر کرد و یادداشت وی را یادداشت کرد.

“من از شما 2020-2021 متنفرم. ویژه زندگی من ، دوست ، برادر ، بستگانم. دنیای من دیگر کامل نیست! در چراغ ها بمانید. او نوشت: “یک نور روشن در زندگی من کم رنگ شده است ، شما یکی یکی محو می شوید”.

Source link