معشوق یک پیشنهاد ازدواج غافلگیرانه با سونا روبنیان کرد. هیجان خواننده و فیلم مهمانی – اخبار ارمنستان

133

برگزیده خواننده سونا روبنیان ، امیل ، پیشنهاد ازدواج مهیجی را از او ارائه داد.

ویدئویی در اینترنت ظاهر شد ، جایی که امیل چشم هایش را با چشم بسته و او را به محلی که نزدیکانشان جمع شده اند برد و از سونا خواستگاری کرد.

گاریک پاپویان و همسرش ماریانا ، اوت بارسقیان و دیگران از قبل منتظر این زوج بودند.

لازم به ذکر است ، امیل و سونا در ابتدای سال که اولین بار سونا به مناسبت تولدش عکسی با آن برگزیده قرار داد ، مخاطبان را در مورد روابط خود آگاه کردند.

Source link