لیلیت هوانسیان به جنسیت فرزند اول وحرم پطروسیان پی برد – اخبار ارمنستان

650

خواننده ، لیلیت هوانسیان ، به جنسیت اولین آهنگساز ، وهرم پطروسیان ، پیوست.

این خواننده ویدیویی را منتشر کرد که در آن نشان داد چگونه جنسیت نوزاد را فهمیده است.

او در آن لحظه احساسات و لذت خود را نشان داد ، اما فریب را حفظ کرد ، جنسیت خود را اعلام نکرد.

لازم به ذکر است لیلیت و وهرم 10 سال پس از ازدواج برای اولین بار پدر و مادر می شوند.

Source link