ویدئوی جدید برجسته وضعیت کریستینا یگویان ، که در حال آماده شدن برای مادر شدن است – اخبار ارمنستان

584


Tert.am زندگی:به خوانندگان آن گزارش شده درباره بارداری خواننده ، بازیگر Christina Yeghoyan.

اخیراً ، فیلم های جدیدی با مشارکت کریستینا در اینترنت پخش شده است ، جایی که وضعیت او بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد ، که کریستینا هنوز در مورد اخبار مادر شدن صحبت نمی کند.

کریستینا در 10 مارس ازدواج کرد. انتخاب خواننده سیمون خاچاتریان است ، آنها هم سن هستند. این زوج ترجیح دادند یک عروسی مجلل برگزار کنند و طی آن کریستینا سه بار لباس خود را عوض کرد.

ویدئوی جدید برجسته وضعیت کریستینا یگویان ، که در حال آماده شدن برای مادر شدن است – اخبار ارمنستان

Source link