“به نظر من می رسد که اعصاب او به اندازه کافی من نیست.” عکس های جعلی دختر 8 ماهه لیلو-اخبار از ارمنستان

120


لیلو ، خواننده ساکن ایالات متحده ، عکس های جدیدی از دخترش ماریا را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. ماریا 8 ماهه در عکس ها جعلی طولانی است.

مادرم در کنار عکس ها نوشت: “به نظر من می رسد که اعصاب او به اندازه کافی من نیستند.”

یادآوری می کنیم که دختر شوهر لیلو و آرکادی واردانیان در 11 نوامبر به دنیا آمد. Tert.am زندگی:در گفتگو با لیلو او گفتاگر آرکادی نبود ، او در مراقبت از کودک مشکل داشت. وی تأکید کرد که شوهرش از روز اول از ماریا مراقبت کرده بود ، او از نظر مراقبت درخشید.

Source link