تعطیلات ساحلی میهران تاروکیان و آرپی گابریلیان به همراه فرزندشان – اخبار ارمنی

174


خواننده ، بازیگر میهن تساروکیان و خواننده ، بازیگر زن آرپی گابریلیان از تعطیلات خود در ساحل دریای سرخ لذت می برند.

آنها مرتباً عکس هایی از تعطیلات خود منتشر می کنند.

پسر 1 ساله این زوج ، روبرت ، به تعطیلات رفت. میهران ویدیویی را به همراه پسرش منتشر کرد.

Arpi و s عکسی منتشر کرد که برای آن نوشته بود “بیا ، عاشق!”

Source link