در حالی که منتظر تولد نوزاد هستید تولد تولد هراچ مرادیان عکس جدیدی را با همسرش منتشر کرد – اخبار از ارمنستان

165


هراچ مرادیان مجری عکسی با همسرش آناش و زیرنویس posted “و شما خوشحال می شوید وقتی کلمات غیر ضروری هستند …”

آناشن در آخرین دوره بارداری است. این زوج صاحب یک دختر خواهند شد و او هر روز منتظر تولد نوزاد است. چند روز پیش ، هراچ ویدئویی از بیمارستان را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و اشاره کرد که آنها در حال حاضر در بیمارستان زایمان هستند. بعداً مشخص شد که این یک هشدار اشتباه است.

بعد ، هراچ و همسرش به ساحل اقیانوس رفتند. مجری برنامه اشاره کرد که زنان باردار عادت می کنند میل خود را به کودک نسبت دهند و زن گفت که کودک می خواهد به ساحل اقیانوس برود.

Source link