“تابستان طعم جادویی منحصر به فردی دارد” عکس تاتیک آدومیان از مصر – اخبار از ارمنستان

177


تاتیک آدومیان بازیگر زن عکس جدیدی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در مصر گرفته شده است.

“من اغلب به این فکر می کنم که اگر همیشه تابستان بود زندگی چگونه بود … تابستان طعم جادویی منحصر به فردی دارد ، مانند باد نور ، پر از اشعه ، روح را گرم می کند. این بازیگر زن در عکس نوشت: “عشق به تابستان به بسیاری از ما کمک می کند تا بر زمستان غلبه کنیم ، با این امید که به زودی دوباره تابستان شود.”

Source link