سارو گرگیان نماینده ارمنستان در مسابقه “موج نو 2021” برنده شد – اخبار ارمنستان

224


مسابقه “موج جدید 2021” در سوچی به پایان رسید که برنده آن نماینده ارمنستان سارو گورگیان بود.

امروز آخرین ، سومین روز مسابقه “موج نو” بود. امروز روز اول بود سارو آهنگی را که برای او نوشته شده بود اجرا کرد ، نویسنده آن دیوید بادالیان است. برنده پس از 3 روز رای گیری مشخص شد.

در سومین روز مسابقات ، سارو با کسب 88 امتیاز ، مقام دوم را بدست آورد ، اما پس از 3 روز برنده شد ، زیرا دو روز اول او رهبر مسابقات بود. نماینده ارمنستان در مجموع 267 امتیاز کسب کرد. نفر دوم شرکت کننده با 6 امتیاز با او بود.

خواننده جوان از همان روز اول رهبر مسابقه بود. در روزهای اول و دوم مسابقه ، سارو آهنگهای “و ​​کوزس” را از Beyonce Listen و Aram اجرا کرد.

Source link