تغییر سبکی انتشار مری یرمیان پس از وقفه بیش از 3 ماه – اخبار از ارمنستان

260


بازیگر ، مجری مری یرمیان هر از گاهی در شبکه های اجتماعی منفعل است.

پس از پایان مجموعه تلویزیونی “دو” ، این بازیگر در اینستاگرام کاملاً منفعل بود. این بار استراحت کاملاً طولانی بود.

ماری پس از بیش از 3 ماه وقفه ، پست های جدیدی در اینستاگرام گذاشت. پیروان متوجه شدند که فقدان او در شبکه های اجتماعی مشهود است.

این بازیگر 27 ساله با تغییر مدل مو خود را نشان داد.

تغییر سبکی انتشار مری یرمیان پس از وقفه بیش از 3 ماه – اخبار از ارمنستان

Source link