خواننده ماری امروز ازدواج می کند. عروسی این زوج در منطقه لری است – اخبار از ارمنستان

282


امروز عروسی ماری خواننده است. Tert.am Life:برای او مشخص شد که وهه محبوبش تصمیم گرفته است که در خارج از یرکان عروسی ترتیب دهد.

آنها همه دوستان و بستگان خود را جمع کردند و عازم منطقه لری ، آلاوردی شدند. Marin و Vahe یک مهمانی بزرگ روباز در دامان طبیعت ترتیب دادند.

ماری چند روز پیش مهمانی قبل از ازدواج برگزار کرد و آخرین روزهای زندگی مجردی خود را با دوستانش جشن گرفت.

Source link