“نه به معلمان” اولین قدم های DJ Vaccine ، پسر آروسیک مکرتچیان به مدرسه – اخبار از ارمنستان

612


DJ Vaccine Arusik Mkrtchyan پسر کوچک خود میکائیل را تا کلاس اول همراهی کرد. مادر عکس پسرش را منتشر کرد و زیر آن نوشت:

“فاجعه به مدرسه رفت. نه به معلمان. “

مدرسه شماره 8 پس از الکساندر پوشکین آروسیک نیز عکس پسر بزرگ خود را به اشتراک گذاشت ویک و نوشتن “بر خلاف کوچولو ، ویک مادرش را جذب کرد و عشق آموخت. در حال حاضر کلاس سوم است. “

Source link