ارمنستان موقعیت خود را در شاخص آزادی اقتصادی جهان بهبود بخشیده است. واهان کروبیان

164


واهان کروبیان ، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با انتشار پستی در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که ارمنستان جهان آزادی اقتصادی را 2 برابر بهبود بخشیده است. در فهرست موقعیت آن

“ما اکنون 32 ام هستیم. همچنین ممکن است ما موقعیت کشور را با بهترین محیط تجاری در اتحادیه اروپا تقویت کنیم. وزیر امور خارجه گفت: “ما از نتایج راضی نیستیم ، هنوز کارهای زیادی برای بهبود تجارت وجود دارد ، که ما با برنامه جدید دولت وعده داده ایم.”

Source link