ارمنستان واکسن Sputnik Light روسی را تأیید کرد

229


وزارت بهداشت ارمنستان واکسن “اسپوتنیک لایت” روسیه علیه ویروس کرونا را تأیید کرد. به گزارش: “آرمانپرس”مدیاماکس گزارش می دهد که صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در این باره بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: “صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه از تأیید واکسن روسی” اسپوتنیک لایت “توسط وزارت بهداشت جمهوری ارمنستان خبر می دهد.”

ذکر شده است که “Sputnik Light” اولین جزء واکسن روسی “Sputnik V” است. در این بیانیه آمده است: “واکسیناسیون با واکسن Sputnik Light شیوع ویروس کرونا را محدود کرده و توسعه ایمنی جمعی را تسریع می کند.”

در پیام گسترده ذکر شده است که در سال 2021 ارمنستان واکسن “Sputnik V” را تأیید کرد.

Source link