رئیس روسی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با آرارات میرزویان در ایروان دیدار کرد

95


ایگور خووا ، رئیس روسی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد ارمنستان شد.

“آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، ایگور خووا با آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در ایروان دیدار کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز جزئیات بیشتری در مورد این نشست ارائه نکرده است.

ایگور خووا در 31 اوت به آذربایجان سفر کرد و در آنجا با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرد.

Source link