چه کسی لیست های متناسب حزب “قرارداد مدنی” را در انتخابات محلی رهبری می کند؟

89


در جلسه 7 سپتامبر هیئت مدیره حزب “قرارداد مدنی” ، مشارکت این حزب در انتخابات محلی آینده و ترکیب لیست های متناسب مورد بحث قرار گرفت. آرپین داوویان ، عضو هیئت مدیره CP ، MP ، این را در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد.

“بر اساس تصمیم هیئت مدیره:

هدایت لیست نسبی این حزب در انتخابات آینده در گیومری توسط هوانس هاروتیونیان فرماندار شیراک ، عضو حزب کمونیست چین ،

در دلیجان ، سرپرست جامعه ، عضو CPC داویت سرکیسیان ،

محل در جامعه: داوید قولونتس ، عضو CPC ،

در جامعه تات ، سرپرست جامعه ، عضو CPC آرتور ماتوسیان ،

در مگری ، سرپرست جامعه ، عضو CPC آرارات تومانیان ،

در گوریس ، عضو CPU ولادیمیر ابونتس “

Source link