فرصتی استثنایی برای دارندگان کارت VISA Signature Bank Converse Bank

153


بانک کنورس ارائه کارت های ممتاز VISA Signature را آغاز کرده است و علاوه بر پیشنهاد سیستم VISA ، فرصت های اضافی را در اختیار کاربران کارت ذکر شده قرار می دهد.

– دارندگان کارت Converse Bank VISA Signature با دو فرزند زیر 14 سال در فرودگاه Zvartnots سالن تجاری:از خدمات بدون ورودی و هزینه خدمات استفاده خواهد کرد. برای تأیید ورود فقط 100 AMD از کارت دریافت می شود.

– به دارندگان کارت VISA Signature محدودیت اعتباری ارائه می شود که می تواند برای هر منظوری استفاده شود.

سیستم پرداخت VISA ، به نوبه خود ، به دارندگان کارت ممتاز VISA فرصت های زیر را می دهد: 4 ورودی کلید رایگان Lounge در هر فرودگاه بین المللی در جهان ، بیمه مسافرتی ، 12 discount تخفیف در agoda.com ، 35 discount تخفیف در نقاط خدمات AVIS ، دیر پرداخت برای پروازها و چمدان ، بیمه خرید ، خدمات دربان و غیره

جزئیات پیشنهاد بانک کنورس`: https://www.conversebank.am/fa/visa-signature/

این بانک تحت کنترل بانک مرکزی است.

Source link