دیپلمات ها دوره سیاست خارجی پاشینیان را “حداقل غیر منطقی” توصیف می کنند. حقیقت:

109


روزنامه “فکت” می نویسد. بر اساس اطلاعات روزنامه “فکت” ، روابط نیکول پاشینیان و گروه ارمنی ارمنستان همچنان متشنج است.

این درست است که نیکول پاشینیان نتوانست آرمن گریگوریان را به عنوان وزیر خارجه منصوب کند ، “حداقل شر” گزینه (از جمله ، به گفته منابع مختلف ، برای روسیه) انتخاب شد – نامزدی آرارات میرزویان ، با این حال ، به گفته منابع ما ، نیروهای دیپلماتیک همچنان به هم از وزارتخانه و هم از طرف دیگر از مواضع پاشینیان و سیاست “بی دندان” شکایت کنید.

بر اساس اطلاعات ما ، دیپلمات ها مسیر سیاست خارجی پاشینان را “حداقل غیر منطقی” توصیف می کنند. به گفته منابع ما ، اختلافات عمیق تر می شود ، به ویژه در مورد فرآیندهای پیرامون روابط ارمنستان و ترکیه ، به ویژه در مورد “علائم مثبت”.

Source link