سوس جانیبیکیان دوست دختر دارد – اخبار از ارمنستان

284


انحصاری:

اولین نمایش فیلم “آهنگهای سلیمان” دیروز انجام شد که در آن بازیگر سوس جانیبیکیان بازی می کند. سوس در اولین نمایش فیلم با دوست دختر جدیدش ظاهر شد و توجه همه را به یکباره جلب کرد.

Tert.am Life متوجه شده است که دوست دختر سوس یک جراح مغز و اعصاب آینده است. او در دانشگاه پزشکی تحصیل می کند. این دختر در حال انجام مراحل خود در عرصه مدلینگ است.

لازم به ذکر است که سوس و مدونا هاروتیانیان با جدایی خود در آگوست 2019 آشنا شدند ، اما این زوج زودتر از یکدیگر جدا شده بودند. مدونا به تازگی اعلام کرده است که یک منتخب جدید دارد.

این زوج یک دختر به نام آنایس 3 ساله دارند. صرف نظر از جدایی ، سوس و مدونا رابطه بسیار خوبی را حفظ کرده و دختر خود را بزرگ می کنند.

Source link