انتخاب رئیس اتاق وکلای دادگستری آغاز شد

129


امروز ، 12 سپتامبر ، انتخابات رئیس اتاق وکلای مدافع در اتاق وکلای جمهوری RA آغاز شد. این توسط اتاق وکلای RA گزارش شده است.

2352 وکیل در انتخابات شرکت می کنند.

رای گیری از ساعت 9:30 آغاز شد و تا 17:30 ادامه خواهد داشت. بلافاصله پس از پایان رای گیری ، کمیسیون شمارش روند شمارش را آغاز می کند.

نامزدهای ریاست اتاق وکلای RA عبارتند از سیمون آلبرتی بابیان و جورج وانیک گیوزالیان.

لازم به یادآوری است که آرا ظهرابیان رئیس جمهور فعلی در 14 سپتامبر 2013 به عنوان رئیس اتاق وکلای دادگستری انتخاب شد ، در سال 2017 او دوباره به آن سمت انتخاب شد.

Source link