نرخ بازپرداخت 0.25 واحد درصد افزایش یافت

142


در جلسه 14 سپتامبر ، هیئت مدیره بانک مرکزی ارمنستان تصمیم گرفت نرخ بازپرداخت 0.25 واحد درصد را افزایش دهد و آن را 7.25 درصد تعیین کند. نرخ بازپرداخت پیاده توسط بانک مرکزی جمهوری ارمنستان 8.75 است. نرخ سود وجوه جذب شده از بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری ارمنستان – 5.75.

Source link