سه شطرنج باز ارمنی در مسابقات بین المللی امارات شرکت خواهند کرد

197


سه نماینده شطرنج ارمنستان در چهارمین دوره مسابقات بین المللی مستر شارجه شرکت خواهند کرد.

“آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، آنها عضو تیم هایک مارتیروسیان ، آرام هاکوبیان و تیگران هارتیونیان هستند.

58 شطرنج باز در چهارمین مستر شارجه شرکت می کنند. طبق سیستم سوئیس برگزار می شود و شامل 9 دور است. جایزه این مسابقات 60 هزار دلار آمریکا است.

Source link