کلاه هایی با کتیبه “کردستان” در استان ترابزون ترکیه ضبط و منهدم شد

108


کارخانه ای به نام “کلاه های آناتولی” در منطقه شالپازار در استان ترابزون ترکیه مورد حمله مقامات دولتی محلی قرار گرفت. در مورد این ، همانطور که گزارش شده است “آرمانپرس”، ترکیه “Demokrathaber.org” گزارش می دهد.

دلیل آن این بود که این کارخانه به عنوان بخشی از سفارش دریافت شده به مناسبت انتخابات 10 اکتبر در عراق ، کلاه هایی با کلمه کردستان روی آنها تولید کرد. دسته کلاه ها به درخواست رهبر دولت محلی رفیک کوروکیز جمع آوری شد و در خیابان سوزانده شد.

Source link