در طول تمرینات ، تیم های شناسایی نبرد تهاجمی را انجام دادند

173


در چارچوب تمرینات گسترده نظامی یگان های ویژه نیروهای مسلح ، در 17 سپتامبر ، نبرد تهاجمی توسط گروه های اطلاعاتی انجام شد.

پرسنل به طرز ماهرانه ای “نقاط شلیک متعارف دشمن و اجسام مهم مهم را از بین بردند و باعث تلفات زیاد نیروی انسانی شدند” ، با پشت سر گذاشتن دشمن ، شرایط مطلوبی را برای عملیات زیرمجموعه های خود ایجاد کردند.

Source link