اجرای سارو گرگیان و فیلیپ کیرکوف ، برنده “موج جدید 2021” در ایروان – اخبار ارمنی

134

فیلیپ کیرکوف خواننده دیروز برای شرکت در یک رویداد شرکتی وارد ارمنستان شد. سارو گرگیان برنده مسابقه “موج جدید 2021” از او استقبال کرد ، زیرا آنها در آینده نزدیک همکاری بزرگتری را آغاز خواهند کرد. سارو قصد دارد به مسکو نقل مکان کند ، زیرا پیشنهاد همکاری از کیرکوف دریافت کرده است.

در جریان رویداد شرکت دیروز ، سارون کیرکروف آهنگ کیرکروف “юестокая любовь” را با هم خواند.

سارون فیلم این اجرا را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

Source link