بزرگترین سه رنگ ارمنستان در جامعه یراشخ نصب می شود. گاریک سرکیسیان

104


رئیس کمیته مدیریت املاک دولتی گاریک سارگسیان نوشت:

در 21 سپتامبر ، در در ساعت 12:00 ، در جامعه یراخس منطقه آرارات ، مراسم بزرگداشت بزرگترین سه رنگ در حال حاضر در جمهوری ارمنستان برگزار می شود.

(ابعاد پرچم: 6 متر × 12 متر ، ارتفاع میله پرچم 35 متر)
این ابتکار متعلق به من است و به سی امین سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان و همچنین یاد مقدس همه ارامنه قهرمان که جان خود را برای آزادی و حاکمیت آن فدا کردند اختصاص داده شده است.

من از همه دوستانی که به این طرح پیوستند تشکر می کنم.
زنده باد آزادی!
زنده باد استقلال
زنده باد جمهوری ارمنستان!
زنده باد جمهوری آذربایجان!
درود بر همه قهرمانان زنده و مرده ما

Source link