دمای هوا در روزهای 22 تا 24 مه به تدریج 6-9 درجه کاهش می یابد

81


بعدازظهر امروز ، 21 تا 23 سپتامبر ، 25 سپتامبر در ایروان بارش پیش بینی نمی شود. این توسط مرکز پایش هیدرو هوانوردی گزارش شده است.

در 24 سپتامبر ، بعد از ظهر ، باران و رعد و برق پیش بینی می شود ، در طول رعد و برق باد با سرعت 15-20 متر بر ثانیه تشدید می شود. بعدازظهر امروز ، در 22 سپتامبر و 23 بعد از ظهر ، در شب 25 در برخی مناطق ، در بعدازظهر 24 در اکثر مناطق ، بارندگی در مناطق پیش بینی می شود.

وزش باد جنوب غربی با سرعت 5 تا 10 متر بر ثانیه ، در هنگام رعد و برق وزش باد با سرعت 15-20 متر بر ثانیه شدت می گیرد. دمای هوا در روزهای 22 تا 24 مه به تدریج 6-9 درجه کاهش می یابد.

Source link