فرودگاه بازسازی نشده در واراندا در حال حاضر یک هدف بالقوه برای موشک های ایرانی است

142


وردان ووسکانیان ، ایران شناس نوشت:

برخی نشریات فارسی زبان سناریوی اقدامات ایران در صورت وقوع جنگ احتمالی علیه آذربایجان را با حمایت باکو از ترکیه و پاکستان مورد بحث قرار می دهند.

به گفته وی ، اولین اقدامات طرف ایرانی با هدف بستن فرودگاه های آذربایجان با حملات موشکی دقیق آتروپاتکان انجام می شود که این امر ترکیه و پاکستان را از ارائه کمک های نظامی هوایی به باکو محروم می کند.

بنابراین ، فرودگاه دیکتاتور باکو ، که هنوز در وارنده اشغالی ساخته نشده است ، در حال حاضر یک هدف بالقوه موشک های ایرانی است.

Source link