“آلشکرت” قهرمان سوپرجام ارمنستان شد روزنامه:

142


“آلاشکرت” و “آرارات” سوپرجام فوتبال ارمنستان را مورد اختلاف قرار دادند. “آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، در 10 دقیقه اول تیم ها فوتبال “هوشمند” بازی کردند و سعی کردند نقاط ضعف یکدیگر را پیدا کنند و بر نقاط قوت خود تأکید کردند. سرعت جلسه تحت تأثیر باران سیل آسا قرار گرفت. تیم ها با تساوی صفر به استراحت رفتند.

در آغاز نیمه دوم ، “آلشکرت” از موقعیت استاندارد خود استفاده کرد و پیش افتاد. خوزه امبالو خودنمایی کرد. پس از توپ از دست رفته ، “آرارات” گاهی اوقات ضد حمله شدیدی انجام می داد ، اما لحظه ها را متوجه نمی شد. در نهایت “آلشکرت” توانست حداقل امتیاز را حفظ کند و به پیروزی رسید.

قهرمان فعلی ارمنستان “آلشکرت” برای سومین بار در تاریخ قهرمان سوپرجام این کشور شد.

Source link