“تولدت مبارک عزیزم.” آرپی 34 سالگرد تولد میهران را تبریک می گوید – اخبار ارمنستان

175

خواننده ، بازیگر میهران تساروکیان 34 ساله شد ، که در پی آن همسرش ، خواننده ، بازیگر ، آرپی گابریلیان ، یک ویدیو عاشقانه با میهران در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

آرپی با استفاده از عنوان آهنگ شوهرش “من” ، “تولدت مبارک ، من” ، عنوان کرد.

میهران و ویدئویی عاشقانه را با همسرش منتشر کرد و دوباره آن را با آهنگ “Ims” عنوان کرد.

Source link